نویسنده = ذاکرفرد، منیرالسادات
تعداد مقالات: 1
1. رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر تعادل کار-خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-38

10.22055/jiops.2015.11290

منیرالسادات ذاکرفرد؛ ابوالقاسم نوری؛ هوشنگ طالبی؛ حسین سماواتیان