نویسنده = طالبی، هوشنگ
تعداد مقالات: 2
1. رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر تعادل کار-خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-38

10.22055/jiops.2015.11290

منیرالسادات ذاکرفرد؛ ابوالقاسم نوری؛ هوشنگ طالبی؛ حسین سماواتیان


2. اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی متناسب با فرهنگ ایرانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ضد خدمت کارکنان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

اصغر آقایی؛ داریوش جلالی؛ هوشنگ طالبی؛ محمدعلی مظاهری