نویسنده = هاشمی، سید اسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-40

10.22055/jiops.2018.24503.1069

هیفا بریحه بریهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ سید اسماعیل هاشمی


2. نقش تعدیل‌گر بهزیستی حرفه‌ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه‌ روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

10.22055/jiops.2015.11293

عبدالزهرا نعامی؛ مرجان شمسی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده


3. بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل: نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-94

نکو عادلی‌نسب؛ سید اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی