نویسنده = دهقان، صفورا
تعداد مقالات: 1
1. نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-118

محسن گل‌پرور؛ صفورا دهقان؛ علی مهداد