نویسنده = امیرخانی رازلیقی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال‌کاری سازمانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-52

10.22055/jiops.2019.15578.1008

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی


2. رابطه اهمال‌کاری سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی استان تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-56

10.22055/jiops.2018.15676.1009

مجید صفاری نیا؛ زهرا امیرخانی رازلیقی