نویسنده = بهارلو، مصطفی
تعداد مقالات: 2
2. رابطه رفتارهای توانمندساز مدیران با میل ماندن در شغل در کارکنان: یک الگوی چند میانجی‌گر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-122

10.22055/jiops.2015.11295

سحر احمدی چگنی؛ مصطفی بهارلو؛ مریم محمودی‌کیا