نویسنده = سماواتیان، حسین
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-82

10.22055/jiops.2016.12447

مهنوش امینی؛ حسین سماواتیان؛ عالیه حقیقی؛ محمدرضا براتی


2. رابطه استقلال در کار و رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر تعادل کار-خانواده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-38

10.22055/jiops.2015.11290

منیرالسادات ذاکرفرد؛ ابوالقاسم نوری؛ هوشنگ طالبی؛ حسین سماواتیان