نویسنده = براتی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان حجتیه اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-82

10.22055/jiops.2016.12447

مهنوش امینی؛ حسین سماواتیان؛ عالیه حقیقی؛ محمدرضا براتی