نویسنده = یزدخواستی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهمال‌کاری سازمانی در کارکنان بیمارستان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 41-64

10.22055/jiops.2018.24628.1071

علیرضا آقایوسفی؛ لیلی سیه جانی؛ حامد یزدخواستی