نویسنده = عبدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین کمال‌گرایی و فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای اعتیاد به کار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22055/jiops.2019.26587.1092

رضا عبدی؛ نقی شعبانی؛ سمیه جاویدفر؛ راضیه پاک