نویسنده = رضائی ملاجق، رسول
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامد‌های خشنودی شغلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-90

10.22055/jiops.2018.24541.1070

علی افشاری؛ رسول رضائی ملاجق؛ سوسن علی‌نژادیان