نویسنده = ستاری، صدرالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای با فرسودگی شغلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-84

10.22055/jiops.2019.27642.1097

روشا عطارزاده؛ صدرالدین ستاری