نویسنده = ضمیری، امین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی در کارکنان دچار استرس شغلی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-56

10.22055/jiops.2019.31161.1146

امین ضمیری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ بهنام مکوندی