همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور

حسین شکرکن؛ مرجان شمسی؛ محمد منتخب یگانه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12445

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحولی بر خلاقیت سازمانی با توجه به میانجی‌گری اعتماد سازمانی و تعدیل‌گری عزت ‌نفس سازمان‌محور به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک سازمان خدماتی بود که از این تعداد 204 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌ بودند از پرسشنامه ...  بیشتر

نقش تعدیل‌گر بهزیستی حرفه‌ای در رابطه خشنودی شغلی و سرمایه‌ روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی

عبدالزهرا نعامی؛ مرجان شمسی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11293

چکیده
  امروزه، مثبت‌نگری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. یکی از رفتارهایی که اهمیت بسیار زیادی برای سازمان‌ها دارد، خلاقیت سازمانی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بهزیستی حرفه‌ای به عنوان تعدیل‌گر رابطه بین خشنودی شغلی و سرمایه‌های‌ روان‌شناختی با خلاقیت سازمانی می‌باشد. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر