همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
بررسی نقش تعدیلی آموزش طرحواره‌ای و رفتاری در رابطه بین نتایج کانون، ارزیابی خود، همکاران و سرپرستان

فاطمه زمانپور؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ عنایت الله زمانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/jiops.2024.45730.1394

چکیده
    بیشتر

مقایسه تأثیر تمرین‌های شبیه‌سازی موازی، تمرین‌های شبیه‌سازی مکرر و تمرین‌های شبیه‌سازی بدون تشریح در توسعه شایستگی انرژی ارتباطی کارکنان

نقی رعدی افسوران؛ حمیدرضا عریضی؛ مریم زارعی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42912.1331

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر تمرین­های شبیه­ سازی موازی، تمرین‌های شبیه‌سازی مکرر و تمرین‌های شبیه‌سازی بدون تشریح در توسعه شایستگی انرژی ارتباطی کارکنان بود. روش پژوهش، روش آزمایشی با چهار گروه پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی بود که با استفاده از جدول مورفی و میورز، تعداد 48 نفر ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل‌گر رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری

زهرا ملک زاده؛ حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 303-328

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42584.1323

چکیده
  انتخاب کارکنان برای دورکاری و چگونگی برقراری ارتباط با هریک از دورکاران یک نگرانی عمده برای کارفرمایان است. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تحلیل شخصیت، رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری، یک شاخص کاربردی برای پاسخ به این دغدغه ارائه دهد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه ...  بیشتر

تحلیل میانجی، مدل‌سازی ریاضی، شاخص‌های برازش تأییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی

حمیدرضا عریضی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38527.1242

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی‌های محوری معادلات است که در هر تبدیلی از معادلات حفظ می‌شود. یکی از این ویژگی‌ها تقارن متغیرها در پژوهش‌های همبستگی کیفی معادلات هم‌ارز است. در این مقاله، نخست پژوهش‌های با دو متغیر شرح داده می‌شود و به تمایز بین مفهوم علیت در پژوهش‌های رابطه‌ای و نیز تمایز علیت در فرضیه‌های رابطه‌ای می‌پردازد.  ...  بیشتر

نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی

حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33960.1191

چکیده
  خشنودی شغلی شامل احساس‌ها و نگرش‌های مثبت و منفی است که هر شاغلی نسبت به شغل خود دارد. به نظر می‌رسد که این سازه با  تغییرعواطف فرد در طول زمان، ناشی از عوامل شناختی و انگیزشی دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین این پژوهش با یک طرح طولی به دنبال بررسی تأثیر عاطفه مثبت در ایجاد خشنودی شغلی با توجه به واسطه‌های شناختی (ادراک توازن تلاش- ...  بیشتر

اثربخشی آموزش روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری

مهناز زارعی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.21783.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روان‌نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ همسران کارکنان اقماری شرکت فلات قاره ساکن شهر اصفهان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع ...  بیشتر

بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11289

چکیده
  خشنودی شغلی حالت عاطفی مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خود دارند و تعهد سازمانی از احساس مثبت آنان نسبت به سازمان ناشی می‌شود. در پژوهش حاضر رابطه بین این دو متغیر و الگوی مسیر ابعاد این متغیرها بررسی شد. نمونه شامل 404 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی ساده اتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که دو پرسشنامه تعهد سازمانی و ...  بیشتر

مقایسه سه مدل رابطه تجدید قوا و چهار نوع سنجش هفته‌ای عملکرد (تلاش، رفتار شهروندی سازمانی، کنشمندی و عملکرد وظیفه)

حمیدرضا عریضی؛ مولود امیری

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 27-50

چکیده
  به تازگی اهمیت تجدید قوا و پیامد و تأثیر آن بر رفتار کاری مورد توجه قرار گرفته است. تجدید قوا فرآیندی برای ذخیره منابع از دست رفته می‌باشد. مطالعات قبلی به بررسی رابطه تأثیر فوری تجدید قوا بر عملکرد کارکنان در همان روز پرداخته‌اند. در این پژوهش اطلاعات در سه هفته از 140 کارمند در سه شرکت صنعتی جمع‌آوری شد. پژوهش حاضر رابطه میان میزان ...  بیشتر