همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر کار شایسته بر تعهد عاطفی: نقش میانجی‌گر ایمنی روان‌شناختی

عاطفه محمدحسینی؛ صبا قیصری

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44807.1379

چکیده
  کار بخش اساسی از زندگی انسان است و کار شایسته نیازهای انسانی برای بقا، ارتباط اجتماعی و خودتعیینی را برآورده می­کند. سازمان بین‌المللی کار، کاری را که در آن فرصت‌هایی برای کار مولد با درآمد منصفانه، وجود امنیت در محیط کار و حمایت اجتماعی برای خانواده‌ها، وجود چشم‌انداز بهتر برای توسعه فردی و یکپارچگی اجتماعی، آزادی برای افراد ...  بیشتر

بررسی تطبیقی روش‌های تحلیل شغل مبتنی بر شبکه اطلاعات شغلی و تحلیل عملکردی شغل در آشکارسازی الزامات فردی مشاغل

صبا قیصری؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ زهره موسوی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.25873.1085

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای فردمحور مرتبط با وظایف مجموعه‌ای از مشاغل و استفاده از آن‌ها به منظور تدوین سیستم ارزیابی عملکرد فرد محور انجام شد. جامعه آماری، تمام مشاغل موجود در شرکت توزیع برق استان اصفهان؛ شامل 98 شغل بود که به صورت تصادفی "واحد لوازم اندازه‌گیری" با 8 شغل به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش، مشاغل هدف ...  بیشتر