همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی

زهرا سلطانی شال؛ گلنوش بادلی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 379-402

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38642.1244

چکیده
  همه­گیری کووید-19، یک بحران غیرمعمول بهداشت جهانی است که با گسترش سریع در سراسر جهان و مرگ و میر چشمگیر ناشی از آن همراه بوده است. در چنین شرایطی متخصصین بهداشت به ویژه پرستاران نقشی حیاتی ایفا می­کنند. تاب‌آوری آن‌ها در طی همه­گیری نه تنها برای ادامه کار در شرایط بحرانی و مراقبت همه جانبه از بیماران، بلکه برای کنترل شیوع بیماری ...  بیشتر