همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
غنی‌سازی کار-خانواده: الگویی از پیشایندها و پیامدها

فاطمه طاهری؛ ناهید مهربخش

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 279-302

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39104.1256

چکیده
  پژوهش‌های مرتبط با دو حوزه کار و خانواده، از رویکردهای تعارض‌محور به رویکردهای تعادل‌محور و امروزه به غنی‌سازی این دو حوزه تغییر دیدگاه داده است. در غنی‌سازی کار-‌خانواده و غنی‌سازی خانواده -کار تصور بر این است که کار و خانواده به یکدیگر وابسته‌اند؛ بنابراین تجربه، منابع، مهارت‌ها و فرصت‌های به‌دست‌آمده در محل کار، زندگی ...  بیشتر

رابطه بین ابعاد جو کاری مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان

یاسر حاجی آقانژاد؛ احدالله انگزی قدس

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 169-186

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41824.1300

چکیده
  در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اساسی مدیران منابع انسانی حفظ کارکنان توانمند به‌ منظور ایجاد موفقیت سازمان و استفاده بهینه از آن‌هاست؛ این پژوهش با هدف، بررسی رابطه بین جو مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان در یک واحد نظامی انجام‌ شده است. جامعه آماری، کارکنان حوزه ستادی یک واحد نظامی بود که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ...  بیشتر

متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی

زهرا سلطانی شال؛ گلنوش بادلی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 379-402

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38642.1244

چکیده
  همه­گیری کووید-19، یک بحران غیرمعمول بهداشت جهانی است که با گسترش سریع در سراسر جهان و مرگ و میر چشمگیر ناشی از آن همراه بوده است. در چنین شرایطی متخصصین بهداشت به ویژه پرستاران نقشی حیاتی ایفا می­کنند. تاب‌آوری آن‌ها در طی همه­گیری نه تنها برای ادامه کار در شرایط بحرانی و مراقبت همه جانبه از بیماران، بلکه برای کنترل شیوع بیماری ...  بیشتر

رابطه‌ رهبری اخلاقی و هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی

مصطفی عاشقی؛ سیدمحمدجواد موسوی نیا؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 483-502

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38751.1250

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و  هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی­گری تعهد سازمانی انجام گرفت. رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان به رفتارهایی گفته می‌شود که طی آن افراد اقدام به نقض ارزش‌های اصلی جامعه، آداب و رسوم، قوانین یا معیارهای رفتاری مناسب به منظور ارتقای عملکرد سازمان یا اعضای آن ...  بیشتر

بررسی نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها: یک مطالعه کیفی

مهدی نداف؛ مهتا جودزاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 97-132

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38976.1251

چکیده
  دانستن اصول رفتار سازمانی برای مدیران اهمیت دارد. یکی از مبانی مدیریت در سازمان‌ها داشتن اطلاعات درباره نگرش‌های کارکنان می‌باشد. نگرش کارکنان بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. نگرش‌های شغلی کارکنان و مدیریت آن‌ها می‌تواند منافع زیادی برای سازمان داشته باشد، زیرا نگرش‌ها معمولاً یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های اساسی رفتار هستند. ...  بیشتر

رابطه استرس‌شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام

صالح رحیمی؛ طاهره میرزایی؛ فرامرز سهیلی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 353-366

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32522.1176

چکیده
  برتری سازمان‌ها نسبت به هم حاصل توانمندی کارکنان آنان است. چنان‌چه عواملی منفی از قبیل استرس شغلی کارکنان پایین باشد، سلامت روان و تعهد سازمانی کارکنان افزایش می‌یابد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر

رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید

کیمیا طوسی؛ مسعود بختیاری؛ فرید صالحی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32051.1165

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضدتولید بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. از این جامعه، 312 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه امنیت شغلی، پرسشنامه تعهد سازمانی و مقیاس ...  بیشتر

رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی: نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری

منتهی موسوی؛ نوری کعب عمیر

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31620.1155

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سن ذهنی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و بهزیستی شغلی با نقش میانجی‌گر قدردانی از تجارب کاری انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز بوده است. به‌ منظور به دست آوردن نمونه‌ای که بیشتر معرف جامعه باشد، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

رابطه بین التزام شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان مازندران

حامد محمدی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 161-174

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31637.1156

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه التزام شغلی و تعهد سازمانی بود. جامعه آماری  پژوهش را کارکنان بخش ستادی شرکت گاز استان مازندران تشکیل داده‌اند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و حسب نحوه گرد‌آوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی است. در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استاندارد که توسط آرمسترانگ طراحی ‌شده است ...  بیشتر

اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

حسن قزنچائی؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ مهدیه رحمانیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30744.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری به شیوه گروهی بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مهندسین شرکت نارگان بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از مهندسین بخش مهندسی شرکت مهندسین مشاور نارگان بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای سنجش ...  بیشتر

بررسی رابطه نگرش‌های شغلی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه

صالح رحیمی؛ وکیل احمدی؛ زهره عزیزی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 213-226

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31214.1147

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش‌های شغلی (اشتیاق شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شـغلی) با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه‌ انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه ‌آماری این پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه (105 نفر) بود که ‌از بین آن‌ها  83 ...  بیشتر

رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی

لیلی وکیلیان؛ جواد خلعتبری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30087.1137

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی و تعهد سازمانی با خودکارآمدی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانه شیشه قزوین به تعداد 800 نفر بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 120 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های کمال‌گرایی، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان

شهلا شیرانی؛ یونس محمدی یوسف نژاد

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.27199.1095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی-رفتاری استرس بر تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی و استرس ادراک‌شده کارکنان آبفای اصفهان صورت پذیرفت. روش این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان آبفای شهر اصفهان تعداد 30 کارمند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به‌طور تصادفی ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامد‌های خشنودی شغلی

علی افشاری؛ رسول رضائی ملاجق؛ سوسن علی‌نژادیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24541.1070

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیشایندها (اشتیاق شغلی، سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی) و پیامدهای خشنودی شغلی (عملکرد شغلی و تعهد سازمانی) بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شهر مراغه بود که از بین آن‌ها تعداد 330 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

ارزیابی تناسب شخصیت-شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

جیران محمدی؛ فرج الله رحیمی؛ اسلام فاخر؛ قاسم شعیبی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23606.1061

چکیده
  در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی‌های شخصیتی شاغل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تأکید نموده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت تناسب شخصیت–شغل در شرکت فولاد خوزستان و نیز بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی با میانجی‌گری تعهد سازمانی بود. ...  بیشتر

رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی: نقش میانجی‌گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران

قنبر امیرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.23788.1063

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی رهبری سازمانی با چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 325 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود. 176 شرکت‌کننده در پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر

بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2015.11289

چکیده
  خشنودی شغلی حالت عاطفی مثبتی است که کارکنان نسبت به شغل خود دارند و تعهد سازمانی از احساس مثبت آنان نسبت به سازمان ناشی می‌شود. در پژوهش حاضر رابطه بین این دو متغیر و الگوی مسیر ابعاد این متغیرها بررسی شد. نمونه شامل 404 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی ساده اتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که دو پرسشنامه تعهد سازمانی و ...  بیشتر