همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن

امیرحسین یزدانی؛ محمود نجفی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمدعلی محمدی فر؛ اسحاق رحیمیان بوگر

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 361-378

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38740.1246

چکیده
  این پ‍ژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن در کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه‌آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع با روش نمونه‌گیری در دسترس 32 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی رشد روان‌شناختی در کار

غزاله حیاوی؛ آسیه مرادی؛ خدامراد مومنی؛ نسرین ارشدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38468.1239

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی و بهزیستی روان‌شناختی از طریق نقش واسطه‌ای رشد روان‌شناختی در کار بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت‌خیز جنوب ‌منطقه اهواز در سال 1398 را در بر می­گیرد که از این میان تعداد 418 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. داده­های پژوهش با استفاده از  پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

شناسایی عوامل توانمندساز سرمایه انسانی در رابطه با ارتقای عملکرد سازمان‌های فرهنگی

ایرج سلطانی؛ منصور نوروزی؛ اکبر اعتباریان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 75-96

چکیده
  کارکنان سازمان‌های فرهنگی دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از سایر کارکنان مجزا کرده لذا، بالندگی سرمایه انسانی در آن‌ها نیاز به مدل خاصی دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تم‌های کلیدی بالندگی سرمایه انسانی برای توانمندسازی کارکنان به‌منظور تعالی سازمان‌های فرهنگی، تعیین ارزش و اولویت هر تم انجام شد. این تحقیق به‌صورت آمیخته ...  بیشتر

رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری

ایمان ارجمند راد؛ حسین شکرکن

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 225-240

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35903.1208

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شاغل در یک شرکت نفت و گاز بود که در سال 99-1398 در این شرکت مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش شامل 250 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی سازمانی، اشتیاق کاری، ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد شغلی از طریق صفات شخصی وزن‌دار: روش تحلیل سلسه‌مراتبی

ناهید هاشمیان بجنورد؛ مسعود مقدس زاده بزار؛ فاطمه علیدوستی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 379-398

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35928.1209

چکیده
  تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکرد شغلی انجام شده، عمدتاً براساس تحلیل همبستگی یا رگرسیون بوده و تغییرات عملکرد شغلی براساس هر مؤلفه از شخصیت را تبیین کرده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی است که بتواند نقش عوامل شخصیتی را در عملکرد شغلی تبیین کند و صرفاً متکی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده از شاغلین نباشد. این روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش گروهی مسئولیت‌پذیری بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

حسن قزنچائی؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ مهدیه رحمانیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.30744.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری به شیوه گروهی بر اساس نظریه انتخاب بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی مهندسین شرکت نارگان بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از مهندسین بخش مهندسی شرکت مهندسین مشاور نارگان بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای سنجش ...  بیشتر

بررسی رابطه نگرش‌های شغلی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه

صالح رحیمی؛ وکیل احمدی؛ زهره عزیزی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 213-226

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31214.1147

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش‌های شغلی (اشتیاق شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شـغلی) با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه‌ انجام شده است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه ‌آماری این پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه (105 نفر) بود که ‌از بین آن‌ها  83 ...  بیشتر

رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی

علیرضا سوادکوهی؛ الهام معتمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.26493.1091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نظامی شرکت‌کننده در دوره آموزشی عالی رسته‌ای تشکیل دادند که تعداد 76 نفر از آن‌ها به‌طور تصادفی ساده به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامد‌های خشنودی شغلی

علی افشاری؛ رسول رضائی ملاجق؛ سوسن علی‌نژادیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24541.1070

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیشایندها (اشتیاق شغلی، سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی) و پیامدهای خشنودی شغلی (عملکرد شغلی و تعهد سازمانی) بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شهر مراغه بود که از بین آن‌ها تعداد 330 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

ارزیابی تناسب شخصیت-شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

جیران محمدی؛ فرج الله رحیمی؛ اسلام فاخر؛ قاسم شعیبی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.23606.1061

چکیده
  در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی‌های شخصیتی شاغل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تأکید نموده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت تناسب شخصیت–شغل در شرکت فولاد خوزستان و نیز بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی با میانجی‌گری تعهد سازمانی بود. ...  بیشتر

رابطه علی سرمایه روانشناختی با قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی: نقش میانجی‌گر استرس شغلی

نسیم خواجه پور؛ کیومرث بشلیده؛ مصطفی بهارلو

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17843.1020

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی و همچنین اثر غیرمستقیم این رابطه از طریق استرس شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت آب و نیروی شهر گتوند تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها تعداد 182 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی: نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک‌شده و قابلیت اعتماد سرپرست

صالحه پیریایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/jiops.2016.12448

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده انگیزش درونی، هویت تکلیف ادراک شده و قابلیت اعتماد سرپرست در رابطه بین انگیزش اجتماع‌یار و عملکرد شغلی است.اعضای نمونه پژوهش حاضر شامل 360 نفر (260 مرد و 100 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش به پرسشنامه ...  بیشتر