همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
اثر فعالیت آخر هفته بر خشنودی شغلی کارکنان با نقش میانجی استرس شغلی، بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی شغلی

ندا طهماسبی روشن؛ محبوبه عرب کلمری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43536.1348

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فعالیت آخر هفته بر خشنودی شغلی با نقش میانجی استرس شغلی، بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی شغلی در میان پرستاران بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل، استان مازندران بود. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی‌-‌پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها به روش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران ...  بیشتر

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی با کنترل روان‌رنجورخویی

محدثه نژادباقری پور؛ نوری کعب عمیر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 177-190

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44562.1369

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی با کنترل روان‌رنجورخویی کارکنان مرکز تماس شرکت ایرانسل در سال 1402 انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان مرکز تماس شرکت ایرانسل شهر مشهد در سال 1402 بودند که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به ...  بیشتر

تأثیر بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل‌گر ذهن‌آگاهی

نیما رنجی جفرودی؛ مرتضی قربانی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 437-462

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42769.1328

چکیده
  ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان‌ها به اشکال مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید همه آن‌ها بر پایه تلاش‌های جسمی و روانی منابع انسانی خود اداره و هدایت می‌شوند. در سازمان‌ها بروز بعضی عوامل مانند شرایط پراسترس محیط کاری، آسیب‌های جسمی و برخی عوامل دیگر باعث می‌شود کارکنان تصمیم به جابجایی در شغل ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی، تنظیم هیجان و فشار خون اولیه معلمان

سید مجتبی عقیلی؛ محدثه امیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 463-480

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42908.1330

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی و تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال 1401 انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثر استرس شغلی بر التزام شغلی: نقش تعدیل‌گر تاب‌آوری در پرستاران

مهشید پورحسین؛ مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ نوری کعب عمیر

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37051.1221

چکیده
  پرستاران به دلیل ویژگی­های کار پرستاری مانند نوبت‌کاری و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی وضعیت بیمار، استرس شغلی بالایی را تجربه می‌کنند. تغییرات مکرر و گسترده در بیمارستان‌ها می‌تواند صدمه‌ای به پرستاران وارد کند و باعث خستگی ناشی از تغییر شود که تا حد زیادی مورد غفلت واقع ‌شده و کمتر موردپژوهش قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ...  بیشتر

نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار

نجم جامع؛ زینب ربانی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 241-258

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32349.1172

چکیده
  سلامت نیروی کار شامل سلامت فیزیکی و سلامت روانی می‌باشد. بهبود شرایط روانی می‌تواند موجب پیشگیری بسیاری از مشکلات و حوادث ناشی از کار و افزایش سطح سلامت کارکنان گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل‌کننده استرس شغلی در رابطه بین جو ایمنی و حوادث ناشی از کار در کارکنان شرکت توزیع برق استان خوزستان بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی ...  بیشتر

رابطه بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل و استرس شغلی با رضایت شغلی: نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی

نورعلی فرخی؛ فرید احمدارد

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 283-300

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.33360.1181

چکیده
  رضایت شغلی مفهومی چندبُعدی است و با عوامل متعددی ارتباط دارد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعه‌ای از عوامل حاصل می‌شود. عوامل زمینه‌ساز و ایجادکننده رضایت شغلی متنوع و متعددند، از این رو هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه بهزیستی عاطفی و استرس شغلی با رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی‌گر خودکارآمدی شغلی بود. طرح پژوهش، توصیفی ...  بیشتر

رابطه استرس‌شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام

صالح رحیمی؛ طاهره میرزایی؛ فرامرز سهیلی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 353-366

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.32522.1176

چکیده
  برتری سازمان‌ها نسبت به هم حاصل توانمندی کارکنان آنان است. چنان‌چه عواملی منفی از قبیل استرس شغلی کارکنان پایین باشد، سلامت روان و تعهد سازمانی کارکنان افزایش می‌یابد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روان و تعهد سازمانی در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان ایلام بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی

زهرا عطایی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22055/jiops.2020.35996.1211

چکیده
  استرس شغلی از جمله عواملی است که اغلب سبب تأثیرگذاری منفی بر سایر جنبه‌های زندگی شغلی و اجتماعی فرد می‌شود. همچنین، رضایت زناشویی، یک جنبه بسیار مهم در روابط زوجین است و نقش مهمی در سلامت روان‌شناختی زوجین ایفا می‌کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استرس شغلی و رضایت زناشویی در کارکنان متأهل نیروی ...  بیشتر

رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی

محسن درکه؛ حسن رضایی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 175-188

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31572.1153

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی با جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد ستادی شاغل در شرکت برق منطقه‌ای غرب بود. نمونه‌ای شامل 142 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری والتون، ...  بیشتر

اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌پذیری سازمانی

امین ضمیری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ بهنام مکوندی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22055/jiops.2019.31161.1146

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش‌ هوش سازمانی بر بهره‌وری سازمانی و جامعه‌‌پذیری سازمانی کارکنان دچار استرس شغلی بود. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر کارکنان تحت استرس بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه ...  بیشتر

اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی‌گر بدبینی نسبت به سازمان

خدامراد مومنی؛ غزاله حیاوی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24893.1074

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثر سیاست سازمانی ادراک‌شده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری بدبینی به سازمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شهرداری شهر ویس در استان خوزستان به تعداد 256 نفر در سال 1393 بودند که از میان آنان، 185 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه سیاست سازمانی ادراک‌شده، پرسشنامه ...  بیشتر

اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

هیفا بریحه بریهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22055/jiops.2018.24503.1069

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد با میانجی‌گری استرس شغلی بود. نمونه 292 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را کامل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با ...  بیشتر

رابطه علی سرمایه روانشناختی با قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی: نقش میانجی‌گر استرس شغلی

نسیم خواجه پور؛ کیومرث بشلیده؛ مصطفی بهارلو

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22055/jiops.2017.17843.1020

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی و همچنین اثر غیرمستقیم این رابطه از طریق استرس شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت آب و نیروی شهر گتوند تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها تعداد 182 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل: نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده

نکو عادلی‌نسب؛ سید اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 73-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار- خانواده است. نمونه این پژوهش 231 نفر از کارکنان شرکت فولادین ذوب آمل (فذا) بودند که به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. پرسشنامه‏های اشتیاق کاری و بهزیستی عاطفی، عملکرد وظیفه‌ای، سلامت روان، قصد ترک ...  بیشتر

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی

محسن گل‌پرور؛ صفورا دهقان؛ علی مهداد

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 95-118

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه‌ی میان استرس شغلی با فرسودگی هیجانی و خستگی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کارکنان یک سازمان دولتی در شهر تهران بودند که از بین آن‌ها 265 نفر به شیوه‌ی تصادفی نظامدار انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت

حجت دمیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 119-132

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفت می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشند که از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از سه ...  بیشتر