مقالات زیر برای چاپ در شماره های آینده این مجله، در مراحل آماده ساز نهایی می باشند.
مقاله پژوهشی
رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش به آینده تحصیلی و شغلی
رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش به آینده تحصیلی و شغلی

لاله انسانی مهر؛ عبدالرحیم کسائی اصفهانی؛ کیانوش زهراکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37249.1223

چکیده
  مقدمه: نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشر است. در این مرحله فرد باید انتخاب های مختلفی انجام دهد از جمله انتخاب رشته تحصیلی و شغلی که یکی از مهمترین تصمیمات فرد است. برای انتخاب رشته تحصیلی و شغلی مناسب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش کیش)
تاثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش کیش)

سعید فرجام؛ اشرف اله یاری؛ محمدمهدی دوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39128.1255

چکیده
  امروزه فلات‌‎زدگی یکی از واژه‌های بسیار شایع و آشنایی است که همه به نحوی با آن درگیریم و این عامل یعنی فلات‎زدگی تأثیر بدی روی نیروی انسانی ادارات دولتی و شرکت‌ها دارد. انجام تحقیقات پژوهشی روی فلات‎زدگی ...  بیشتر