همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران. نویسنده مسئول

3 استاد مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22055/jiops.2023.44410.1364

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of organizational communication in order to promote positive organizational behavior in government organizations: a study in the Ministry of Communication and Information Technology

نویسندگان [English]

  • seyed taha hasan nangir 1
  • abolhasan faghihi 2
  • karamollah daneshfard 3

1 PhD student in Public Administration, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Management, Allameh Tabatabai University, Tehran

3 Professor of Public Administration, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran