همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه سنجش و آموزش، دانشکده آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zamanpour 1
  • Hamid Reza Oreyzi Samani 2
  • Enayatollah zamanpour 3

1 Master of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Measurement and Education Department, Faculty of Statistics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran