همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی- گرایش رفتار سازمانی، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار در رشته منابع انسانی و رفتار سازمانی ، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار در رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • golnaz Mehdi Asri 1
  • Hossein Safarzadeh 2
  • Mohammad Reza rabiee mandejin 3

1 Ph.D. student in governmental Management with orientation of organizational behavior,Department of governmental management,central tehran branch,Islamic Azad university,tehran,Iran.

2 assiatance professor in human resources and behavioral Management,Department of Business Management, Central tehran Branch,Islamic Azad university,tehran,iran.

3 Assistant professor in Governmental management with orientation of policy makering, Department of Governmental management,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.