همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dehestani 1
  • Atefeh Mahdavi 2

1 Payam e noor university, Tehran South Branch

2 Islamic Azad University, Science and Research Branch