همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله مروری
تحلیل میانجی، مدل‌سازی ریاضی، شاخص‌های برازش تأییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی

حمیدرضا عریضی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38527.1242

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی‌های محوری معادلات است که در هر تبدیلی از معادلات حفظ می‌شود. یکی از این ویژگی‌ها تقارن متغیرها در پژوهش‌های همبستگی کیفی معادلات هم‌ارز است. در این مقاله، نخست پژوهش‌های با دو متغیر شرح داده می‌شود و به تمایز بین مفهوم علیت در پژوهش‌های رابطه‌ای و نیز تمایز علیت در فرضیه‌های رابطه‌ای می‌پردازد.  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در پرستاران

کامران مظهری؛ احمد برجعلی؛ عبداله معتمدی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 295-316

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39341.1257

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های دولتی کرونایی شهر اهواز در شش ماه اول سال 1400 بود (320N=). تعداد 250 پرستار با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از شبکه‌ مجازی واتس آپ، پرسشنامه‌های آنلاین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتماد تیمی و رابطه آن با انسجام و عملکرد تیم‌های کاری

رباب مختاری

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 317-342

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39818.1271

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان­سنجی مقیاس اعتماد تیمی کاستا و اندرسون (2011) و نیز بررسی رابطه اعتماد با انسجام و عملکرد در درون تیم­های کاری انجام شده است. طرح پژوهش حاضر همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در سال 1400 بود. تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رهبری اخلاقی با رفتار اخلاقی: نقش میانجی‌گر فضیلت سازمانی ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر تناسب شخص-شغل

زهرا سندی؛ کریم کیاکجوری

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 343-360

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39033.1252

چکیده
  رفتارهای اخلاقی به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط میان انسان‌هاقادر هستند تا عملکردهای اخلاقی کارکنان را تعیین نمایند. در این راستا، رهبران در سطوح مختلف سازمان­ها نقش مهمی در توسـعه و تـداوم فرهنـگ اخلاقـی و رفتـار اخلاقی اعضای سازمان ایفا می­کنند.بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهرهبریاخلاقی با رفتار اخلاقی کارکنان ادارات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن

امیرحسین یزدانی؛ محمود نجفی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمدعلی محمدی فر؛ اسحاق رحیمیان بوگر

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 361-378

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38740.1246

چکیده
  این پ‍ژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن در کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه‌آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع با روش نمونه‌گیری در دسترس 32 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
متغیرهای روان‌شناختی و سازمانی تاثیرگذار بر تاب‌آوری پرستاران در دوران پاندمی کرونا: یک مطالعه کیفی

زهرا سلطانی شال؛ گلنوش بادلی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 379-402

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.38642.1244

چکیده
  همه­گیری کووید-19، یک بحران غیرمعمول بهداشت جهانی است که با گسترش سریع در سراسر جهان و مرگ و میر چشمگیر ناشی از آن همراه بوده است. در چنین شرایطی متخصصین بهداشت به ویژه پرستاران نقشی حیاتی ایفا می­کنند. تاب‌آوری آن‌ها در طی همه­گیری نه تنها برای ادامه کار در شرایط بحرانی و مراقبت همه جانبه از بیماران، بلکه برای کنترل شیوع بیماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر استراتژی خودرهبری بر موفقیت کارراهه با نقش میانجی کارراهه پروتیین

شیما نجفی نژاد؛ محسن عارف نژاد؛ رضا سپهوند

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 403-426

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38474.1240

چکیده
  با رشد و توسعه سازمان­ها، حرکت به سمت ساختارهای غیرمتمرکز و افقی‌، نظارت مستقیم بر عملکرد کارکنان توسط مدیران به امری دشوار و تا حد زیادی غیرممکن مبدل شد. خود‌رهبری اثرات قابل توجهی بر سازمان‌ها می‌گذارد؛ از جمله اثرات خود‌رهبری می‌تواند به خشنودی شغلی، خلاقیت و نوآوری اشاره کرد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش شادکامی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی

سید مجتبی عقیلی؛ آزاده سیف حسینی؛ آرزو اصغری؛ میترا نمازی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 427-444

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.37928.1230

چکیده
  امروزه موضوع سلامت کارکنان بسیار مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفته است. انگیزش یک حالت درونی است که رفتار انسان را انرژی بخشیده، فعال ساخته، به حرکت درآورده و به سوی اهداف معینی هدایت می کند. هم‌چنین خودکارآمدی، قضاوت شخصی فرد از توانایی‌های خود برای سازماندهی و انجام یک فعالیت می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه تناسب شخص- سازمان و شخص- شغل با فرسودگی شغلی

رقیه نداف پور؛ رقیه شاهانی شلمانی؛ علی قدیمی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 445-462

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37914.1231

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه تناسب شخص-‌سازمان و شخص-‌شغل با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر کرج انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش شهر کرج بود (382 نفر). از این تعداد از طریق فرمول کوکران 200 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی

سیده ربابه قادری؛ سمیه صالحی؛ فهیمه نیکخواه

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 463-482

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.36622.1218

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خود‌شفقت‌ورزی در رابطه بین تعهد اجتماعی و عزت نفس با سازگاری شغلی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 480 نفر از کارکنان زن و مرد شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران در سال 1399- 1398 به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسش‌نامه‌های خودشفقت‌ورزی نف (2003)، تعهد اجتماعی کارول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه‌ رهبری اخلاقی و هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی

مصطفی عاشقی؛ سیدمحمدجواد موسوی نیا؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 483-502

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38751.1250

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و  هویت سازمانی با رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان با میانجی­گری تعهد سازمانی انجام گرفت. رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان به رفتارهایی گفته می‌شود که طی آن افراد اقدام به نقض ارزش‌های اصلی جامعه، آداب و رسوم، قوانین یا معیارهای رفتاری مناسب به منظور ارتقای عملکرد سازمان یا اعضای آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر ترومای سازمانی بر سلامت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی

محمد مهدی؛ حسن غفاری؛ عالیه مهدی نژاد؛ گل بهار پورانجنار

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، صفحه 503-521

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.38466.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ترومای سازمانی بر سلامت روان پرستاران با توجه به نقش تعدیل‌گری سرسختی روان‌شناختی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران برخی از بیمارستان‌های منتخب آجا است که تعداد 162 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. برای ...  بیشتر