همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
رابطه آرزوهای تحصیلی، آرزوهای شغلی با هویت شغلی: نقش واسطه‌ای نگرش نسبت به آینده تحصیلی و شغلی

لاله انسانی مهر؛ عبدالرحیم کسائی اصفهانی؛ کیانوش زهراکار

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jiops.2021.37249.1223

چکیده
  نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشر است. در این مرحله فرد باید انتخاب‌های مختلفی انجام دهد از جمله انتخاب رشته تحصیلی و شغلی که یکی از مهمترین تصمیمات فرد است. برای انتخاب رشته تحصیلی و شغلی مناسب برای هر فرد موارد زیادی باید در نظر گرفته شود، هویت شغلی، آرزوهای تحصیلی، شغلی و نگرش مثبت درباره تحصیلات و شغل آینده از جمله این موارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و تبیین ابعاد شایستگی‌های شغلی کارکنان حراست دانشگاه اصفهان

رودابه احمدی؛ زهره موسوی؛ ابوالقاسم نوری

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.39224.1294

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد شایستگی­های شغلی کارکنان حراست دانشگاه اصفهان به‌منظور ارائه یک مدل مفهومی انجام گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان، کارکنان و مدیران حراست دانشگاه اصفهان بود. برای نیل به هدف پژوهش، ابزار گرد­آوری اطلاعات، مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان در زمان کووید 19

رحیم مرادی؛ هومن ملکی؛ میترا میرزایی؛ ساناز حاجی میری قشمی؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 45-68

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42448.1318

چکیده
        فرسودگی شغلی در معلمان یک پدیده روان شناختی مزمن خستگی و بی‌علاقگی است که دوران همه‌گیری کرونا از نظر فشردگی برنامه‌های آموزشی ممکن است در این زمینه تأثیرگذار باشد.  از جمله عواملی که باعث سازگاری موثر با عوامل خطر می‌شود و می‌تواند نقش موثری در کاهش فرسودگی شغلی داشته باشد، تاب آوری و بهزیستی روانشناختی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش صفات پنج‌گانه تاریک شخصیت در پیش‌بینی رفتارهای شغلی مخرب

رحیم یوسفی؛ بهنام یوسفی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43044.1334

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در زمینه تفاوت کارکنان از نظر گرایش به رفتارهای شغلی مخرب، بحث صفات شخصیتی است. عملکرد فردی و سازمانی با رفتارها و ویژگی­های شخصیتی کارکنان رابطه مستقیم دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صفات پنج­گانه تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، جامعه­ستیزی، خودشیفتگی، دیگرآزاری و کینه­توزی) در پیش‌بینی رفتارهای شغلی مخرب (سوءاستفاده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روان‌شناختی

غزاله حیاوی؛ جهانگیر کرمی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39467.1263

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر اشتیاق شغلی و رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری سرمایه‌های روا‌ن‌شناختی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت فولاد اکسین در اهواز در سال 1395 را در بر می‌گیرد که از این میان تعداد 300 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسش‌نامه‌های حمایت سازمانی ادراک‌شده، سرمایه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان‌شناختی

لیلا حسینی طبقدهی؛ محمدرضا فقانی ماکرانی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 95-102

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.40814.1289

چکیده
  از آنجا که  سازمان‌ها برای پویایی و بقای خود نیازمند تدوین و به کار‌گیری استانداردهای اخلاق حرفه‌ای هستند و فضیلت سازمانی یکی از پیامدهای اخلاق حرفه‌ای در سازمان و از سازه‌های اثرگذار بر بهزیستی روان‌شناختی کارکنان می‌باشد، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان‌شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی مناسب برای تکریم ارباب رجوع

محمد پرورش؛ حمید دوازده امامی؛ سعید شریفی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41605.1297

چکیده
  یکی از اهداف اصلی هر سازمان ،جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان بود، که از روش تحقیق آمیخته ( کیفی و کمی) استفاده شده است .روش کیفی شامل گراندد تئوری (داده بنیاد) و روش کمی شامل روش پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آگاه در حوزه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی-اجتماعی بر بخشایش‌گری بین‌فردی و اضطراب اجتماعی

محسن شکوهی یکتا؛ نگین معتمدیگانه؛ آمنه شاکری

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41590.1299

چکیده
  یافته‌های اولیه مبنی بر این که رانندگان اتوبوس شهری در نتیجه سطوح بالای استرس شغلی ممکن است در حوزه سلامت روان مشکل داشته­ باشند، امروزه نیز صادق است. پژوهش­ها نیاز به تمرکز بر مداخلات عملی دارند که به‌طور نظام­دار برای بهبود سلامت روان رانندگان اتوبوس اجرا و ارزشیابی ‌شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی اجرای دوره­ آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین جو مشارکتی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان

یاسر حاجی آقانژاد؛ احدالله انگزی قدس

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 125-138

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41824.1300

چکیده
  در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اساسی مدیران منابع انسانی حفظ کارکنان توانمند به‌ منظور ایجاد موفقیت سازمان و استفاده بهینه از آن‌هاست؛ این پژوهش با هدف، بررسی رابطه بین جو مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان در یک واحد نظامی انجام‌ شده است. جامعه آماری، کارکنان حوزه ستادی یک واحد نظامی بود که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی کارکنان

هیفا بریحه بریهی؛ ایمان ممبینی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 139-152

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42407.1314

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک‌شده و عملکرد انطباقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری انجام‌ شد. نمونه پژوهش حاضر 174 نفر (124 نفر مرد، 50 نفر زن) از کارکنان شرکت بهره­برداری نفت و گاز آغاجاری بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های رهبری تحولی کلی، بهزیستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش ادراک معلمان از سبک رهبری بصیر و اثر آن بر بهزیستی روان‌شناختی: نقش میانجی استحکام ذهنی

فاطمه احمدیان؛ حمید رحیمی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 153-166

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42236.1312

چکیده
  معلمان نقش مهمی در تربیت سرمایه‌های انسانی هر جامعه ای دارند و تربیت سرمایه انسانی از مهم‌ترین وظایف آن‌هاست، لذا پرداختن به موضوع بهزیستی روان‌شناختی آنان و ارتقای آن، از مسائل ضروری به حساب می‌آید. بنابراین، انتظار می‌رود که سبک رهبری مدیران در سازمان‌ها و مؤلفه‌های مربوط به آن در ارتباطات، روحیه، انگیزش، رضایت و بهزیستی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل تحول فرهنگ سازمانی تعالی‌محور در صنعت فولاد

حسن رنگریز؛ محمود زارچی؛ حسین عباسیان؛ ایرج سلطانی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1401، صفحه 167-178

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42667.1324

چکیده
  تغییر و تحول، از ویژگی­های مهم سازمان­های کارا و اثربخش است. فرهنگ سازمانی نقش اساسی در این تحول دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تحول فرهنگ سازمانی تعالی‌محور در صنعت فولاد بود. به منظور ‏دستیابی به این هدف، از روش‌شناسی کیفی مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده­ها ‏شامل سه مرحله کدگذاری باز، ‏محوری و گزینشی و با بهره گیری ...  بیشتر