همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
تأثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی شغلی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی

سعید فرجام؛ اشرف الهیاری؛ محمدمهدی دوالی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 259-278

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39128.1255

چکیده
  امروزه فلات‌‎زدگی یکی از واژه‌های بسیار شایع و آشنایی است که بسیاری افزاد به نحوی با آن درگیرند. فلات‎زدگی تأثیر بدی روی منابع انسانی ادارات دولتی و شرکت‌ها دارد. انجام تحقیقات پژوهشی روی فلات‎زدگی در سازمان‌ها می‌تواند مدیران را جهت بکارگیری استراتژی‏های درست مدیریت منابع انسانی راهنمایی کند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
غنی‌سازی کار-خانواده: الگویی از پیشایندها و پیامدها

فاطمه طاهری؛ ناهید مهربخش

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 279-302

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.39104.1256

چکیده
  پژوهش‌های مرتبط با دو حوزه کار و خانواده، از رویکردهای تعارض‌محور به رویکردهای تعادل‌محور و امروزه به غنی‌سازی این دو حوزه تغییر دیدگاه داده است. در غنی‌سازی کار-‌خانواده و غنی‌سازی خانواده -کار تصور بر این است که کار و خانواده به یکدیگر وابسته‌اند؛ بنابراین تجربه، منابع، مهارت‌ها و فرصت‌های به‌دست‌آمده در محل کار، زندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل‌گر رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری

زهرا ملک زاده؛ حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 303-328

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42584.1323

چکیده
  انتخاب کارکنان برای دورکاری و چگونگی برقراری ارتباط با هریک از دورکاران یک نگرانی عمده برای کارفرمایان است. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تحلیل شخصیت، رضایت از کانال‌های ارتباطی و میزان دورکاری، یک شاخص کاربردی برای پاسخ به این دغدغه ارائه دهد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوریِ منابع انسانی در شرایط بحران کووید-19

عیسی سیلاوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ داود غلامرضایی؛ حسن درویش

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 329-354

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42812.1327

چکیده
  تاب­آوری مفهومی است که در سالیان اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است؛ همزمان که خطرات مختلفی در کشورها از قبیل بلایای طبیعی، بحران­های اقتصادی و اخیراً بیماری همه­گیر و خطرناک کووید-19 شکل گرفت. هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر تاب­آوری منابع انسانی در شرایط بحران کووید-19 در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه با رویکردهای شناختی و هیجانی (یک مطالعه کیفی)

احمدرضا قلی پور؛ جوانشیر اسدی؛ طیبه تجری؛ علی‌اصغر بیانی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 355-376

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42389.1313

چکیده
  با توجه به نقش کارآفرینی در رشد جامعه، از هر کشوری انتظار می­رود شهروندانش را به کارآفرینی ترغیب کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل عناصر روان­شناختی دخیل در الگوی ترغیب به رفتار کارآفرینانه براساس رویکردهای شناختی و هیجانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش­های کیفی و اکتشافی مبتنی بر نظریه داده­بنیاد و روش گردآوری داده­ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی

فاطمه کاظمی؛ سمیه صالحی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 377-402

https://doi.org/10.22055/jiops.2022.41875.1301

چکیده
  بهزیستی ذهنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان کارکنان در هر سازمانی به شمار می‌رود. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه­ای رضایت شغلی در رابطه بین نقاط قوت شخصیت و بهزیستی ذهنی می­باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شاغل در مدارس منطقه 12 شهر تهران در سال 1400 بودند که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس تعداد 234 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه جو محیط کار و امید به زندگی با سازگاری شغلی: نقش میانجی نیاز به پیشرفت

آذر سماواتی؛ سمیرا پالی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 403-420

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.40032.1275

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه فضای خدمت و امید به زندگی با سازگاری شغلی با توجه به نقش میانجی نیاز به پیشرفت کارکنان مجتمع فولاد بناب انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مجتمع فولاد بناب بودند. تعداد 284 نفر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ساده و چندگانه روان رنجوری، فشار کاری ادراک‌شده و کارآمدی ایمنی با رفتار ناایمن

سارا آزادی؛ فهیمه گلی زاده

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 421-436

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.40259.1276

چکیده
  پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که بین 50 تا 90 درصد حوادث و آسیب‌های ناشی از کار به علت رفتارهای ناایمن و خطای انسانی روی می‌دهد. کارشناسان ایمنی بر این عقیده هستند که با تمرکز و تلاش فزاینده بر رفتار انسانی می‌توان به طور قابل ملاحظه‌ای حوادث ناشی از کار را کاهش داد، بر این اساس شناسایی عوامل مرتبط با رفتارهای ناایمن در پیشگیری از این حوادث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بیماری‌های اسکلتی-عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل‌گر ذهن‌آگاهی

نیما رنجی جفرودی؛ مرتضی قربانی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 437-462

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42769.1328

چکیده
  ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان‌ها به اشکال مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید همه آن‌ها بر پایه تلاش‌های جسمی و روانی منابع انسانی خود اداره و هدایت می‌شوند. در سازمان‌ها بروز بعضی عوامل مانند شرایط پراسترس محیط کاری، آسیب‌های جسمی و برخی عوامل دیگر باعث می‌شود کارکنان تصمیم به جابجایی در شغل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی، تنظیم هیجان و فشار خون اولیه معلمان

سید مجتبی عقیلی؛ محدثه امیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 463-480

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42908.1330

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی، استرس شغلی و تنظیم هیجان معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال 1401 انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان زن شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله مروری
مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های قراردادهای روان‌شناختی پرستاران

محسن یعقوبی؛ نورمحمد یعقوبی؛ محمد صادق شریفی راد

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 481-504

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.40277.1277

چکیده
  قرارداد روان‌شناختی به­عنوان باور و ادارک کارکنان در مورد شرایط و ضوابط یک توافق مبادله متقابل بین آن‌ها و طرف دیگر تعریف شده است. هدف پژوهش حاضر ارائه یک نمای جامع و واضح از پژوهش‌های قراردادهای روان‌شناختی و پیشنهاد مسیرهای پژوهشی برای پژوهشگران آتی جهت پر کردن شکاف‌های پژوهشی می‌باشد. جستجوی نظام‌مند در پایگاه‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی مؤثر در ارتباط با جذابیت بازار صادراتی مناطق آزاد ایران (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند)

زهره زاج؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ محمد خدا مرادی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 521-505

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42736.1329

چکیده
   هدف این پژوهش، طراحی الگویی مؤثر در ارتباط با جذابیت بازار صادراتی مناطق آزاد ایران بود. روش تحقیق از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر شیوه تحلیلی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه متخصصین و کارشناسان منطقه آزاد اروند به تعداد 1000 می‌باشند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با استفاده از فرمول کوکران تعداد 278 نفربه عنوان ...  بیشتر