همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر تمرین‌های شبیه‌سازی موازی، تمرین‌های شبیه‌سازی مکرر و تمرین‌های شبیه‌سازی بدون تشریح در توسعه شایستگی انرژی ارتباطی کارکنان

نقی رعدی افسوران؛ حمیدرضا عریضی؛ مریم زارعی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42912.1331

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر تمرین­های شبیه­ سازی موازی، تمرین‌های شبیه‌سازی مکرر و تمرین‌های شبیه‌سازی بدون تشریح در توسعه شایستگی انرژی ارتباطی کارکنان بود. روش پژوهش، روش آزمایشی با چهار گروه پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی بود که با استفاده از جدول مورفی و میورز، تعداد 48 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی توسعه منابع انسانی بر‌اساس نشانگان وانمودگرایی و نشانگان استکهلم سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی‌

نسرین طویلی؛ افشین رباطی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43148.1342

چکیده
  دنیای رقابتی حاکم بر فضای کسب و کار سازمان‌ها، موجب شده نیروی انسانی به یک متغیر تأثیرگذار در حفظ و اعتلای اهداف سازمانی و یک نیروی مسبب پایایی و ماندگاری در بازار رقابت سازمان‌ها بدل شود. بر همین اساس سازمان‌هایی که قصد دارند در سطح جهانی فعالیت کنند برای این که بتوانند به ‌درستی به این سطح برسند، به کارکنان توسعه‌یافته بیش از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل سرمایه روانشناختی مبتنی بر توسعه کارآفرینی در سازمان های آموزش محور به روش تحلیل مضمون

مهبانو سعیدی؛ محمد علی نسیمی؛ داود کیاکجوری؛ محمد جواد تقی پوریان

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43209.1339

چکیده
    بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی آزمون قضاوت موقعیتی سرسختی ‌ذهنی مدیران در شرکت فولاد آلیاژی ایران

ایمان شاکری؛ علی مهداد؛ هادی فرهادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43449.1347

چکیده
  تحقیقات نشان می‌دهند که سرسختی ذهنی در پیش‌بینی نتایج در انواع زمینه‌های پر‌استرس مانند دو و میدانی، ارتش و محل کار تاثیرگذار است. علیرغم وجود تحقیقات گسترده در مورد سرسختی ذهنی، محققان مختلف به انسجام و یکپارچگی لازم در مفهوم‌سازی و تعریف ابعاد این سازه نرسیده‌اند. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی آزمون قضاوت موقعیتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر فعالیت آخر هفته بر خشنودی شغلی کارکنان با نقش میانجی استرس شغلی، بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی شغلی

ندا طهماسبی روشن؛ محبوبه عرب کلمری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43536.1348

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فعالیت آخر هفته بر خشنودی شغلی با نقش میانجی استرس شغلی، بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی شغلی در میان پرستاران بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل، استان مازندران بود. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی‌-‌پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها به روش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مؤلفه‌های رهبری مبتنی بر علم اعصاب

قاطمه عباسی؛ حسن زارعی متین؛ حمیده عباسی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43266.1343

چکیده
  فعالیت‌های عصبی تحت تأثیر روابط افراد است و اگر روابط خوبی بین افرد باشد، روابط مطلوبی نیز بین اعصاب شکل خواهد گرفت. به منظور بهبود عملکرد سازمان‌ها هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­های رهبری مبتنی بر علم اعصاب بوده است. این تحقیق‌ بر‌اساس هدف کاربردی و به‌ لحاظ نوع روش آمیخته است. جامعه آماری در بخش اول کلیه متون مربوط به رهبری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تحریف‌های شناختی با فرسودگی شغلی: نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان و همجوشی شناختی ‌در پرستاران

برزان سلیمانی؛ انور دست باز؛ آرمان عزیزی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43541.1349

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و تحریفات شناختی با نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجانی و همجوشی شناختی در پرستاران صورت پذیرفت. پژوهش حاضر جز تحقیقات توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران ‌در استان کردستان در سال 1401 بودند که بر‌اساس قاعده «کلاین» برای نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه حمایت خانواده و بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی‌گر تجربیات کار-‌خانواده و کامیابی در محیط کار و نقش تعدیل‌گر مدیریت مرز کار-‌خانواده

مرضیه دهقانی زاده؛ مژگان زارع بزگ آبادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43566.1351

چکیده
  در محیط کاری چالش‌برانگیز امروزی، پیشرفت برای کارکنان بسیار مهم است و آن‌ها باید یاد بگیرند که هم خود را ارتقاء دهند و هم سلامت و بهزیستی جسمی و روانی خود را حفظ نمایند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت خانواده و بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی‌گر تجربیات کار-‌خانواده و کامیابی در محیط کار و نقش تعدیل‌گر مدیریت مرز کار-‌خانواده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مفهومی انرژی کارکنان در محیط کار: یک رویکرد کیفی

اسماعیل کاکه برایی؛ منصور ایراندوست؛ جمال ادهمی؛ رضا صالحی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43649.1352

چکیده
  اخیراً رویکرد جدیدی در علم مدیریت ظاهر شده است که مربوط به روان‌شناسی مثبت است که از آن به‌عنوان دانش سازمانی مثبت یاد می­شود. محققان این حوزه به آنچه که افراد را قادر می­سازد در مواقع بحرانی انعطاف­پذیری بیشتری داشته باشند علاقه‌مند هستند. یکی از این مباحث، انرژی کارکنان است که به واکنش فیزیکی یا ذهنی افراد که به­صورت ارادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در رابطه سبک مربی‌گری ادراک‌شده با رفتارهای انحرافی محیط کار

راضیه آقابابایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44335.1363

چکیده
  سبک مربی‌گری نوعی رابطه حمایتی و تشویقی در سازمآن‌ها محسوب می‌شود و در بستر تعاملات و روابط نزدیک شکل می‌گیرد و می‌تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر‌گذار باشد. رفتارهای شهروندی سازمانی نیز از طریق تأثیرگذاری بر عوامل درونی سازمان موجب افزایش عملکرد، تعهد و رضایت شغلی و کاهش رفتارها و نگرش‌های مخرب سازمانی می‌شود. بر ‌همین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی با کنترل روان‌رنجورخویی

محدثه نژادباقری پور؛ نوری کعب عمیر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 177-190

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44562.1369

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی با کنترل روان‌رنجورخویی کارکنان مرکز تماس شرکت ایرانسل در سال 1402 انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان مرکز تماس شرکت ایرانسل شهر مشهد در سال 1402 بودند که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در کسب و کارهای نوین بر پایه نیازهای بازار خرده‌فروشی و اصناف شهر اصفهان

محمد مهدی صدرهاشمی؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ محمد خدا مرادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 191-208

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42760.1326

چکیده
  کسب و کارهای کوچک جزئی جدایی‌ناپذیر از اقتصادهای پویا را شکل می‌دهند، با این تفاوت که غالب تئوری‌های اقتصادی به‌طور سنتی به پویایی شرکت، صنعت و بازار توجه داشته‌اند و کمتر اهمیت اقتصادی مشاغل کوچک را مورد توجه قرار داده‌اند. در ادبیات موجود درباره بازاریابی دیجیتال چهارچوب نظری جامع که مورد توافق همگان باشد، وجود ندارد. هدف پژوهش ...  بیشتر