همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
مقاله پژوهشی
طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندهای قصد رفتار کارآفرینانه دانشجویان: نقش میانجی‌گر ترس ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر جنسیت

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ مازیار ارزانی بیرگانی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.42183.1310

چکیده
  امروزه کارآفرینی به ‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین موضوعات و موتور محرکه اصلی در توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون مدلی از پیشایندهای قصد رفتار کارآفرینانه دانشجویان با‌ توجه به نقش میانجی‌گر ترس ادراک‌شده و نقش تعدیل‌گر جنسیت بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی با خودکارآمدی کارآفرینانه: نقش میانجی خلاقیت هیجانی

فاطمه ناصری؛ فاطمه شهامت ده سرخ

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 225-244

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43648.1354

چکیده
  کارآفرینی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی به ‌شمار می‌رود. ‌خودکارآمدی کارآفرینانه به معنای باور به توانایی خود برای انجام کارهای نوآورانه و اثربخشی مهارت­ها در راستای راه‌اندازی کسب ‌و کار‌ یکی از مهم­ترین ابعاد مؤثر در رفتار کارآفرینانه است. نظر به اهمیت این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر منتورینگ بر اثربخشی آموزش کارکنان با میانجی‌گری دیده شدن در کار

مریم سیفی؛ محمد کشاورز

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 245-260

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.43901.1355

چکیده
  امروزه بسیاری از سازمان­ های پیشرفته به دنبال یافتن راهکارهایی برای تقویت و بهبود وضعیت آموزش سازمانی هستند و در این راستا رویکردهای نوظهور زیادی مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منتورینگ بر اثربخشی آموزش کارکنان با میانجی‌گری دیده شدن در کار در شرکت توزیع  برق کاشان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رهبری یادگیری‌محور و عاملیت معلم: نقش میانجی اعتماد

خلیل زندی؛ مژگان درخشان؛ سیامک صادقی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 261-274

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.45070.1381

چکیده
  مطالعات اخیر نشان می‌دهد که عاملیت معلم نقش مهمی در تقویت ظرفیت یادگیری معلمان برای تدریس و یادگیری ایفا می‌کند و به‌نوبه خود بر بهبود عملکرد مدارس اثرگذار است‌. عاملیت معلم، بیانگر قابلیت وی در انجام اقدامات هدفمند و سازنده به‌منظور هدایت مسیر رشد حرفه‌ای خود و کمک به بهبود کیفیت آموزش است. با‌ توجه به نقش عاملیت معلم در بهبود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر کار شایسته بر تعهد عاطفی: نقش میانجی‌گر ایمنی روان‌شناختی

عاطفه محمدحسینی؛ صبا قیصری

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44807.1379

چکیده
  کار بخش اساسی از زندگی انسان است و کار شایسته نیازهای انسانی برای بقا، ارتباط اجتماعی و خودتعیینی را برآورده می­کند. سازمان بین‌المللی کار، کاری را که در آن فرصت‌هایی برای کار مولد با درآمد منصفانه، وجود امنیت در محیط کار و حمایت اجتماعی برای خانواده‌ها، وجود چشم‌انداز بهتر برای توسعه فردی و یکپارچگی اجتماعی، آزادی برای افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی راهبردهای نشاط سازمانی در محیط کار

روح اله حسینی؛ شهربانو صالحی ‏رزوه

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 285-302

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44075.1359

چکیده
  با ‌توجه به وجود چالش‌های گوناگون در محیط فعالیت سازمان‌های امروزی، ایجاد سازمانی بانشاط‌ یکی از نیازهای راهبردی برای موفقیت بلند‌مدت محسوب می‌گردد. پژوهش حاضر‌ با هدف مطالعه تطبیقی راهبردهای نشاط سازمانی در  شهرداری انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش جز تحقیقات توصیفی-‌تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران

هادی گودرزی؛ نسرین جزنی؛ اکبر حسن پور

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 303-316

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44083.1360

چکیده
  ‌با ‌توجه به این‌که در عصر امروز‌ تحول دیجیتال به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با خواسته‌های مشتریان سازگار شوند و به اهدافی مانند افزایش کارایی، افزایش ارزش مشتری و مدیریت ریسک دست یابند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران می‌باشد. با ‌توجه به هدف، روش تحقیق کاربردی-توسعه‌ای و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی ارتباطات سازمانی در جهت ارتقای رفتار سازمانی مثبت‌گرا در سازمان‌های دولتی

سید طه حسن نانگیر؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانش فرد

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 317-328

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44410.1364

چکیده
  امروزه‌ بسیاری از سازمان‌های دولتی از فقدان وجود ارتباطات اثربخش در بین کارکنان در سطوح مختلف سازمانی رنج می‌برند و بسیاری از اقدامات و برنامه‌های سازمانی به ‌همین دلیل به اهداف تعیین‌شده نمی‌رسند. رفتار سازمانی مثبت‌گرا یکی از زمینه‌هایی است که می‌تواند به بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی کمک کند که تاکنون در تحقیقات علمی کمتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل تحقیقات خارجی انجام‌شده پیرامون همبسته‌های عدالت سازمانی در شبکه بانکی

گلناز مهدی عصری؛ حسین صفرزاده؛ محمدرضا ربیعی مندجین

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 329-342

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44774.1377

چکیده
  هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل پژوهش‌های خارجی انجام‌شده در زمینه عوامل مرتبط با عدالت سازمانی، جهت برآورد اندازه اثر همبسته‌های مرتبط با عدالت سازمانی بود. در ‌واقع این پژوهش سعی دارد با ‌توجه به پیشینه پژوهشی موجود به بررسی این موضوع بپردازد که عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در پژوهش‌های خارجی کدامند و همچنین کدام‌یک از این عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جامعه‌شناختی پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی: یک رویکرد کیفی‌

هدا مجتهدزاده؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ قنبر امیرنژاد؛ فؤاد مکوندی؛ سیروس کرراهی مقدم

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 343-358

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44574.1370

چکیده
  زنان بعد از شکستن سقف شیشه‌ای و قرار گرفتن در موقعیت‌های رهبری با پدیده‌ای به‌نام صخره شیشه‌ای‌ مواجه می‌شوند که ناشی از تلاقی عوامل ساختاری و روان‌شناختی-اجتماعی بوده که یک مدیریت متزلزل و ناامن را برای آنان سبب می­شود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل، مؤلفه­ها و شاخص­های پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی و به‌ تبع آن ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجی خشنودی شغلی در رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی

حمیدرضا حیدری؛ محمد کریمی یزدآبادی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 372-359

https://doi.org/10.22055/jiops.2023.44448.1366

چکیده
  عملکرد سازمانی یکی از اساسی‌ترین متغیرهایی است که هر سازمان اعم از دولتی و خصوصی در‌نظر گرفته است. برای مدیران بسیار مهم است که بدانند چه عواملی بر عملکرد یک سازمان تأثیر می‌گذارد تا بتوانند از اقدامات مناسب برای شروع آن‌ها استفاده کنند. از جمله عوامل مؤثر و تبیین‌کننده عملکرد سازمانی، هوش سازمانی و خشنودی شغلی است. لذا پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی ساختاری رابطه اضطراب کووید-19، کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی: نقش میانجی‌گر حمایت اجتماعی

سید فرج پورفرجی؛ نجمه حمید؛ افسانه طاهری

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 373-394

https://doi.org/10.22055/jiops.2024.45671.1392

چکیده
  فرسودگی شغلی تهدیدی برای سلامت روانی معلمان و محیط‌های آموزشی و سازمانی محسوب می‌شود و شناسایی عوامل روان‌شناختی مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. هدف از پژوهش حاضر، مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب بیماری کرونا، کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی‌گر حمایت اجتماعی بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی ...  بیشتر