مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار به شماره 21261/92 در تاریخ 11/08/92 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است. این مجله یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این مجله از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند. مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده ازنرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی (سمیم نور) در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می‌گیرد.

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

مقالات پژوهشی کمی

مقالات پژوهشی کیفی

 

دربارۀ نشریه

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر سید اسماعیل هاشمی

سردبیر: دکتر نسرین ارشدی

مدیر داخلی: دکتر کیومرث بشلیده

مدیر اجرایی: فاطمه بهلول

آدرس: ایران، اهواز،  بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، 139-613557

تلفن: (4641) 19-33330011-061

نمابر: 33331366-061

ایمیل: jiops@scu.ac.ir

وب سایت: http://jiops.scu.ac.ir/

 10.22055/jiops :شناسه دیجیتال

زمان داوری: 2 تا 4 ماه

دوره انتشار: دو فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

دسترسی آزاد: بله

کپی رایت: CC BY 4.0

سیاست داوری: داوری بسته

زبان: فارسی

چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی

هزینه پذیرش نهایی: ندارد

شاپا چاپی: 3917-2588

شاپا آنلاین: 6339-2588

 

 

 

Open Access Statement:

Journal of Psychological Achievements is committed to immediate and real open access for academic work. All the original articles, technical briefs and review papers published in this journal are free to access immediately from the date of publication. There are no author charges (commonly known as APCs) prior to publication, and no charge for any reader to download articles and reviews for their own scholarly use

.

License Agreement:

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International 

 

                    

 هزینه پذیرش نهایی:

توجه داشته باشید که دانشگاه شهید چمران اهواز ناشر مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی است و این مجله هیچ‌گونه وجهی برای پذیرش و چاپ مقالات دریافت نمی‌کند.