همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نشریه مطالعات ‌روان‌شناسی صنعتی و سازمانی تنها نشریه ای در ایران است که به چاپ مقالات در این حیطه می‌پردازد. این نشریه با همکاری انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران تلاش دارد تا یافته‌های پژوهشی را در حیطه رفتار کاری مردم و چگونگی تأثیرپذیری آنان از دیگر عرصه‌های زندگی، از قبیل خانواده، جامعه بزرگتر، و فرهنگی که در آن زندگی می‌کنند با مخاطبین خود به اشتراک گذارد.

اهداف این نشریه با جزئیات بیشتر عبارتند از انتشار مقالات در حیطه‌های:

-آموزش و توسعه

- سلامت روان‌شناختی در محیط کار

- اخلاق و عدالت در محیط کار

- انگیزش، نگرش و هیجان‌ها در کار

- برنامه‌ریزی منابع انسانی

- ایمنی در کار

- تجزیه و تحلیل شغل

- بالندگی فردی، گروهی و سازمانی

- رفتارهای ضد تولید در محیط کار

- سبک‌های رهبری

- رفتار سازمانی مثبت

- استرس و فرسودگی شغلی

- کیفیت زندگی کاری

- موازنه کار- خانواده…….