پرسش‌های متداول

آیا مقالات دوفصلنامه مطالعات روان‌شناسی صنعتی سازمانی توسط متخصصان ارزیابی می‌شود؟

بله، مطالعات روان‌شناسی صنعتی  سازمانی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند. این مجله تابع ضوابط علمی و اخلاقی در ارزیابی و چاپ مقاله می‌باشد. برای اطلاعات بیشتراین مجله لطفاً به صفحه "Process Review Process" مراجعه نمایید.

انتشار دوفصلنامه مطالعات روان‌شناسی صنعتی سازمانی چگونه است؟

این مجله به صورت هر دو فصل یکبار (سالی دو بار) چاپ می‌شود.

چگونه می‌توانم مقاله خود را ارسال کنم؟

ارسال الکترونیکی به طور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش پردازش مقاله، بازبینی و کاهش زمان انتشار می شود. خواهشمند است روی "Submit Manuscript" در روی صفحه اصلی مجله کلیک کنید. این امر سبب شده تا شما مستقیماً به سیستم ارسالی مورد استفاده مجله هدایت شوید.

در خصوص فرآیند ارزیابی و چاپ مقالات در دو فصلنامه مطالعات روان‌شناسی صنعتی سازمانی اطلاعاتی ارائه دهید؟

لطفا راهنمای نویسندگان مجله و بخش فرایند پذیرش مقالات را مشاهده نمایید.

زمان فرآیند ارزیابی مقالات چه در چه بازه زمانی است؟

فرایند بررسی حدود 2 تا 4 ماه پس از تصدیق ارسال ایمیل ارسال کننده طول خواهد کشید.

چه نوع و در چه حیطه‌های دو فصلنامه مطالعات روان‌شناسی صنعتی سازمانی مقاله چاپ می‌کند؟

بخش «اهداف و چشم اندازه ها» مجله در وب سایت را مشاهده نمایید. انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از: مقالات پژوهشی کمی و مقالات پژوهشی کیفی

آیا برای چاپ مقاله هزینه‌ای دریافت می‌شود؟

خیر

آیا دو فصلنامه مطالعات روان‌شناسی صنعتی سازمانی راهنمایی نویسندگان دارد؟

بله لطفا به منوی "راهنمای نویسندگان مجله" مراجعه نمایید.

راه‌های ارتباطی با کارشناس نشریه چیست؟

شماره تماس: 19-33330011- 061-  داخلی 4641


شماره فکس: 33331366-061


وب سایت:  http://jiops.scu.ac.ir


نشانی پست الکترونیکی:  jiops@scu.ac.ir