تعییر در فرمت مقالات دریافتی

لازم نویسندگان قبل از ارسال مقاله خود راهنمایی نویسندگان را به دقت مطالعه و سپس اقدام به ارسال نمایند.