همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که ابتدا راهنمای ثبت نام در سایت همانندجو را مطالعه نمایند (برای دریافت راهنمای ثبت نام در سایت همانندجو  اینجا را کلیک کنید).

 

برای ورود به سامانه همانند جو در نشانی، https://tik.irandoc.ac.ir  با کلیک  روی گزینه  "ورود" ابتدا ایمیل و گذرواژه خود را وارد نمایید.

سپس از طریق گزینه "درخواست تازه"  مقاله خود را ثبت نمایید. برای ارسال فایل مقاله جهت همانندجویی، گزینه مقاله نشریه ادواری (علمی،پژوهشی،ترویجی) را انتخاب و فایل را بارگذاری نموده و در ادامه در مرحله "ارسال به"  در قسمت وابستگی سازمانی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، نام نشریه ادواری  را مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی، رایانه سردبیر jiops@scu.ac.ir و  برای شناسه نشریه کد  RtEjq وارد نمایید.

درصد قابل قبول برای همانند جویی کمتر از  20  درصد است. پس از اخذ گزارش همانندجویی، نتیجه گزارش همانندجویی را در هنگام ارسال مقاله در سایت مجله بارگزاری نمایید. ارسال گزارش نتیجه همانندجویی الزامی است.