همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

 بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند

براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به مجله به شرح زیر می باشد

۱- هزینه داوری مقاله: مبلغ 1000000 ریال 

۲- هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله  2000000 ریال

 

این مبلغ فقط از نویسندگان ایرانی دریافت می شود و نویسندگان خارجی ملزم به پرداخت هزینه نمی‌باشند.

نویسندگان پس از اعلام مجله می توانند جهت واریز وجه اقدام نمایند.

 

شماره حساب 1072703022624

بانک ملی به نام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید چمران اهواز،

شناسه:  379072757117000000000000000019  

شماره شبا: IR960100004001072703022624