خواهشمند است داوران محترم پس از ارسال یک نسخه از مقاله توسط سردبیر موارد زیر را در نظر بگیرند:

1. نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره مقاله در جهت کمک به  بهبود کار نویسندگان

2. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

3. تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در مجله

4. گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی

5. ارزیابی مقاله به صورت محرمانه

6. عدم استفاده از کارهایی که در مقاله توصیف شده است

7. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

8. عدم معرفی خود به نویسندگان

9. عدم انتقال مقاله به یکی دیگر از داوران

10. اطمینان از اینکه مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است

11. در صورتی‌ که نویسنده مقاله مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود

 

مواردی که لازم است حتماً توسط  داوران بررسی شود، شامل موارد زیر است:


1. نوآوری و اصالت

2. اعتبار علمی

3. مشارکت ارزشمند در زمینه مربوطه

4. جنبه‌های اخلاقی

5. ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل‌های راهنمای نویسندگان

6. منابع موجود برای تأیید محتوا ارائه شده است

7. گرامر، نقطه گذاری، املا و ارجاع و سبک استناد

8. سوء رفتار علمی

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

عباس

ابوالقاسمی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

نسرین

ارشدی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علی

افشاری

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

هاجر

براتی

استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

کیومرث

بشلیده

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

صالحه

پیریایی

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه  رفاه، تهران، ایران

سیمین

حسینیان

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

محمد

ربیعی

دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

طیبه

رحیمی پردنجانی

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد،‌ ایران

چنگیز

رحیمی طاقانکی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

علی

زکی یی

دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

کیانوش

زهراکار

دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

محمود

ساعتچی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

سیامک

سامانی

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

حسین

سماواتیان

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حسین

شکرکن

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مجید

صفاری نیا

استاد دگروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

راضیه

عابدینی ولامدهی

دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

حمیدرضا

عریضی سامانی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

هادی

فرهادی

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

نوری

کعب عمیر

دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

کاترین

کوانتس

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه ویندزور، کانادا

محسن

گل پرور

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

علی

مهداد

استادیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران

مهدی

نداف

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

عبدالزهرا

نعامی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ابوالقاسم

نوری

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

عبدالکاظم

نیسی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سید اسماعیل

هاشمی

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

زرگر

یدالله

دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سیده منور

یزدی

استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران