داوران

خواهشمند است داوران محترم پس از ارسال یک نسخه از مقاله توسط سردبیر موارد زیر را در نظر بگیرند:

1. نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره مقاله در جهت کمک به  بهبود کار نویسندگان

2. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

3. تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در مجله

4. گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی

5. ارزیابی مقاله به صورت محرمانه

6. عدم استفاده از کارهایی که در مقاله توصیف شده است

7. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

8. عدم معرفی خود به نویسندگان

9. عدم انتقال مقاله به یکی دیگر از داوران

10. اطمینان از اینکه مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است

11. در صورتی‌ که نویسنده مقاله مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود

 

مواردی که لازم است حتماً توسط  داوران بررسی شود، شامل موارد زیر است:


1. نوآوری و اصالت

2. اعتبار علمی

3. مشارکت ارزشمند در زمینه مربوطه

4. جنبه‌های اخلاقی

5. ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل‌های راهنمای نویسندگان

6. منابع موجود برای تأیید محتوا ارائه شده است

7. گرامر، نقطه گذاری، املا و ارجاع و سبک استناد

8. سوء رفتار علمی

 

 

نام داور سمت / سازمان
نسرین ارشدی استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علی افشاری گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه
هاجر براتی استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کیومرث بشلیده استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صالحه پیریایی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران عضو هیات علمی دانشکده رفاه، ـهران، ایران
محمد ربیعی دانشیار، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
طیبه رحیمی پردنجانی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد،‌ ایران
علی زکی یی دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
احمد صادقی استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران
نوری کعب عمیر دانشجوی دکترای روان‌شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
عبدالزهرا نعامی استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سید اسماعیل هاشمی دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران