همکاری با انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا. همدان. ایران

10.22055/jiops.2023.45070.1381

عنوان مقاله [English]

The relationship between learning-centered leadership and teacher agency: the mediating role of trust

نویسندگان [English]

  • khalil zandi 1
  • mojgan derakhshan 2
  • siamak sadeghi 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Azad University, Kerman, Iran

3 PHD student in Educational Management, Bu Ali Sina university, Hamedan, Iran